Skip to content

Nebsager Lokalarkiv

Nebsager Lokalarkiv omfatter Nebsager sogn, d.v.s. Hornsyld, Nørremarken, Tinghuse, Kauben, Hyllerød og Bøgeskoven. Arkivet startede i 1976.                                                                 Arbejdskraften i arkivet består udelukkende af frivillige, der i de forløbne år har indsamlet og registreret over 2600 billeder, foruden en stor mængde arkivalier.
På arkivet kan du få hjælp til at finde historien om det hus eller den gade, du bor i, eller historien om din familie.
Og hvad er det så, arkivet er interesseret i at modtage ?
Vi modtager gerne gamle og nye dokumenter f.eks. skøder, matrikelkort, skudsmålsbøger, soldaterpapirer, erindringer, slægtshistorier etc.  Kort sagt alt, der kan fortælle fremtiden om fortiden.
Og – ikke mindst – billeder af enhver art fra området. Det kan være af personer, gårde og huse, gader og veje, begivenheder i Hornsyld og omegn, landskaber og billeder fra livet i hjem og på arbejdspladser.
Har man billeder eller dokumenter, man ikke ønsker at aflevere, kopierer vi dem gerne, mod at arkivet beholder kopien.
En anden ting er foreningsprotokoller. Vi modtager dem gerne til opbevaring – når foreningens historie skal skrives, f.eks. til et jubilæum, er det vigtigt, at man kan læse om foreningens start.
Mange foreninger er stiftet i årenes løb, og en del er atter nedlagt, og mange papirer herfra ligger gemt rundt omkring. En skønne dag forsvinder dette værdifulde materiale, der fortæller noget om egnens kulturhistorie. Også det, vil vi gerne tage vare på.
Alt bliver journaliseret og registreret, så man altid kan finde tilbage til emnet.
Så står du for at skulle rydde op i skuffer og skabe, så lad os være aftager i stedet for skraldespanden!

Der er åbent onsdag i lige uger kl. 19.30 – 21.30 og den første mandag i måneden kl. 10 til 12.
Ellers efter aftale på tlf. 75 68 72 61.
Du kan også skrive til os på nebsagerlokalarkiv@gmail.com.

Lokalarkivets medarbejdere:
Karen Margrethe Hansen      km.lundfald@gmail.com
Inger Marie Bojsen                joergenbojsen@turbopost.dk  
Frank Andersen                    g14@turbopost.dk    
Poul Brodersen                     brodersenfamilie@turbopost.dk      
Else Lykke                             lykke1@os.dk  
Helle Hansen                        bedstehansen@gmail.com      
Ellen Margrethe Meineche    em-meineche@mail.dk    
Gerda Nielsen,                      gerdabn@outlook.dk